Het Duitse lijntje tussen Haps en Gennep

De rode lijn geeft aan waar het Duitse lijntje liep. Zelfs op een moderne satelietfoto is het nog goed te zien.

Klik op het plaatje om het op het hele scherm te kunnen bekijken. Zoom zo nodig in.
Sluit dat venster als je klaar bent.