Tabel bij opdracht 4

Hieronder staat de tabel van opdracht 4 in kleur.
De leerkracht kan op het active bord in de tabel noteren hoe de klas ´gestemd´ heeft.