Vergelijk je antwoorden met het onderstaande overzicht.

1. De hobbel in de Kerkstraat waar dit bord voor waarschuwt, is een gewone verkeersdrempel en niet de oude spoordijk van het Duitse lijntje verderop in de straat

4. Dit stuk spoor en sein herinnert aan het feit dat hier vroeger het spoor liep

2. De brug over de Raam is een oude spoorbrug van het Duitse lijntje

5. Het wandelpad naar Sint-Hubert loopt over de spoordijk van het Duitse lijntje
3. De Nicolaaskerk van Haps werd in 1899 in gebruik genomen; hij heeft niets met het Duitse lijntje te maken

6. Deze rails ligt hier ter herinnering aan de spoorweggeschiedenis van Haps