Sporen van het spoor in Gennep

Overal vind je nog sporen van het spoor terug. Welke van de onderstaande foto's laten sporen van het Duitse lijntje in Gennep zien en welke niet? Noteer je antwoorden bij opdracht 3 in je werkschrift.


1. Rails bij IVN (Natokamp)
4. Maasbrug

7. Directiewoning Aurora-fabriek

2. De Maas
5. Landgoed Roepaen
8. Brug over de Kendel
3. Woonhuis Voerhoevepark
6. Libermannhof
9. Locomotief bij de Brabantweg