De volgende straatnamen uit Gennep hebben iets met het Duitse lijntje te maken:

1. De Spoorstraat liep van het centrum van Gennep naar het spoor

3. Spoorwegje is een klein straatje langs het vroegere spoor

4. De Loodsstraat verwijst naar de loodsen waar de treinen ’s nachts stonden en waar ze gerepareerd werden

5. Het Voorhoevepark draagt de naam van de directeur van het Duitse lijntje: J.M. Voorhoeve liet hier in 1912 47 woningen bouwen voor werknemers van de NBDS

6. Ketelhuis verwijst naar het gebouw waar de stoomketel stond die voor de energie van het stationscomplex zorgde

8. Watertoren verwijst naar de watertoren op het station – vanuit die toren werd de ketel van de locomotief met water gevuld; door dat water te koken, ontstond de stoom waarmee de wielen van de locomotief aangedreven werden

10. Perron is genoemd naar het onderdeel van het station waar de passagiers in en uit de trein konden stappen

11. De Stationsweg liep van de spoorstraat naar het station

 

De andere straatnamen staan los van de spoorweggeschiedenis:

2. De Brabantweg loopt weliswaar richting Brabant, maar is pas nadat het spoor verdwenen was aangelegd.

7. In de Groene Kruisstraat lag het kantoor van het Groene Kruis, de voorganger van de huidige thuiszorg

9. De naam ‘Dieseltram’ verwijst naar de trambaan die van Venlo naar Nijmegen liep